เพิ่มเพื่อน

SUPPORT
LINUX CLOUD
WORK 24 HOURS


SERVER

ค่าบริการเซิร์ฟเวอร์ Android,Ios,Windows

Th1 Zcom

 • ที่ตั้ง กรุงเทพ ประเทศไทย

 • การเข้าถึง OpenVPN & SSH
 • Network Unlimited (Shared)
฿99 /เดือน

Th2 Sheep

 • ที่ตั้ง กรุงเทพ ประเทศไทย

 • การเข้าถึง OpenVPN & SSH
 • Network Unlimited (Shared)
฿54 /เดือน

Th3 Forest

 • ที่ตั้ง กรุงเทพ ประเทศไทย

 • การเข้าถึง OpenVPN & SSH
 • Network Unlimited (Shared)
฿63 /เดือน

Th4 Studio

 • ที่ตั้ง กรุงเทพประเทศไทย

 • การเข้าถึง OpenVPN & SSH
 • Network Unlimited (Shared)
฿60 /เดือน

Th5 Forest

 • ที่ตั้ง กรุงเทพ ประเทศไทย

 • การเข้าถึง OpenVPN & SSH
 • Network Unlimited (Shared)
฿63 /เดือน

Th6 Corp

 • ที่ตั้ง กรุงเทพประเทศไทย

 • การเข้าถึง OpenVPN & SSH
 • Network Unlimited (Shared)
฿60 /เดือน

Sg1-Digital

 • ที่ตั้ง ประเทศสิงคโปร์

 • การเข้าถึง OpenVPN & SSH
 • Network Unlimited (Shared)
฿60 /เดือน